Cem KEÇE - ANKARA
Cem KEÇE - İSTANBUL

Pozitif Psikoterapi ve Psikolojik İyi Oluş

Pozitif Psikoterapi ve Psikolojik İyi Oluş

Psikoloji biliminin amacı, sadece ruhsal rahatsızlıklarını iyileştirmek değildir. Psikoterapi ruhsal sorunları tedavi etmek dışında, kişinin olumlu özelliklerini ve güçlü yeteneklerini besleyerek...

Var Olan Babanın Yokluğu

Var Olan Babanın Yokluğu

İnsanın hayatında üç temel nesne vardır, bunlar anne, baba ve kardeşlerdir. Daha sonra hayatımıza giren herkes bu üç nesnenin birer kopyasıdır. Bu nedenle yaşamımızdaki en önemli kişiler annemiz ve...

İçimizdeki Üç Parça

İçimizdeki Üç Parça

Hayat, çocukken yazdığımız bir yaşam senaryosudur. Yaşam senaryomuzu kendimiz belirler ve hayatımızı değiştirebiliriz. Çünkü kendi seçimlerimizden, kendi davranışlarımızdan, kendi düşüncelerimizden...

Kendini Gerçekleştirme Sürecinde Maskelerimiz

Kendini Gerçekleştirme Sürecinde Maskelerimiz

Toplum içinde her birimiz çeşitli roller üstlenir ve bu rollere uygun maskeler takarız. Başka bir açıdan bakarsak, insan tek bir parça değildir, her ortamda ortaya çıkan ve kendi aralarında tutarlı...

Olumlu Düşüncenin Gücü

Olumlu Düşüncenin Gücü

"Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin, gül düşünürsün gülistan olursun, diken düşünürsün dikenlik olursun" diyen Mevlâna, olumlu düşünmenin gücüne önem veren büyük...

Terapötik İşbirliği

Terapötik İşbirliği

Terapist ile terapistin yardımını kabul eden danışan, terapötik sözleşme yaparak sanki kadim bir yolculuğa birlikte çıkarlar. Danışanın içsel ve dışsal dirençler konusunda terapötik çalışma yapmayı...

Derinlemesine Çalışma

Derinlemesine Çalışma

Teknik ve betimleyci bir kavram olan derinlemesine çalışma (working through), dinamik psikoterapinin özüdür. Freud'a göre danışanın muhatap olduğu aktarım direncine yakınlaşması ve onu derinlemesine...

Eyleme Vurma

Eyleme Vurma

Geniş anlamda tüm dürtüsel, antisosyal ve tehlikeli eylemleri kapsayan bir kavram olan "eyleme vurma", eski anıların yeniden canlandırıldığı, yeni çok özel bir hatırlama biçimidir, "eyleme dökme"...

Olumsuz Terapötik Tepki

Olumsuz Terapötik Tepki

Freud'un beş kadim direncinden biri olan "süperego direnci"nin, en yoğun ve en ağır türü "olumsuz terapötik tepki", hem süperegonun hem de bilinçdışı suçluluk ve günahkârlık duygusunun nasıl...

Erotomani

Erotomani

Halk arasında "Eros hastalığı" olarak bilinen "erotomani", karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak bilinir ve kişinin birinin kendisine âşık olduğuna inandığı sanrılı bozukluktur.

Erotikleştirilmiş Aktarım

Erotikleştirilmiş Aktarım

Bazen danışanlar terapi seanslarını, çocuksu bir aşkın ifadesi ve aşık olunan terapistle beraber olmanın getirdiği haz için kullanırlar ve terapisti de aşklarına yanıt vermeye zorlarlar. Terapist...

Bilişsel - Davranışçı Psikoterapi

Bilişsel - Davranışçı Psikoterapi

Psikoterapi ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla çözme ve davranışları değiştirme tekniğine verilen genel addır. Bilişsel davranışçı terapide öncelikle kişinin güncel sorunlarına...


  $perpage) : $x = 6; // akrif sayfadan önceki/sonraki sayfa gösterim sayısı $lastP = ceil($count/$perpage); // sayfa 1'i yazdır if($sayfa==1) echo '
 • 1
 • '; else echo '
 • 1
 • '; // "..." veya direkt 2 if($sayfa-$x > 2) { echo '
 • ...
 • '; $i = $sayfa-$x; } else { $i = 2; } // +/- $x sayfaları yazdır for($i; $i<=$sayfa+$x; $i++) { if($i==$sayfa) echo '
 • '.$i.'
 • '; else echo '
 • '.$i.'
 • '; if($i==$lastP) break; } // "..." veya son sayfa if($sayfa+$x < $lastP-1) { echo '
 • ...
 • '; echo '
 • '.$lastP.'
 • '; } elseif($sayfa+$x == $lastP-1) { echo '
 • '.$lastP.'
 • '; } endif; ?>