Cem KEÇE - ANKARA
Cem KEÇE - İSTANBUL

Narsisistik Yapı ve Özyıkım Davranışları

Narsisistik Yapı ve Özyıkım Davranışları

“Kendine zarar verme eğilimi”ne “özyıkım” adı verilir. Özyıkım, yaşanan sorunlardan kaçmak için “bilinçdışında ölümü arzulamak”tır ve intihardan bir önceki safhadır. Yunan mitolojisinde, insandaki...

İçimizdeki Çocuk Parçamız

İçimizdeki Çocuk Parçamız

İnsanın ruhsal yapısı “çocuk parça”, “ebeveyn parça” ve “yetişkin parça” olmak üzere üç temel parçadan oluşur. Çocukluk dönemindeki duygu, düşünce ve travmalarımızın yetişkin hayatımızda...

Narsisistik Yapı ve Psikopatik Davranışlar

Narsisistik Yapı ve Psikopatik Davranışlar

Kendine sevdalı olan; duygularını inkâr ettiği için etraflarındaki insanlarda duygu namına ne varsa emen; övgü, takdir, alkış ve hayranlık toplayarak beslenen ama kendinden hiçbir şey vermeye...

Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Tedavisi

Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Tedavisi

Narsisistik kişilik bozukluğu olan kişi, rahatsızlığını çoğu zaman kabullenmez, yanlış davranışlarının nedenlerini haklı göstererek üste çıkar ve karşısındakileri suçlar. Ancak kriz anlarında, yani...

Yalancılık ve Narsisistik Yapı

Yalancılık ve Narsisistik Yapı

Rüşvetçi bir süperegosu olan ve en büyük yalanı kendine söyleyen narsisistik yapıdaki kişi, ahlaki değerlerin başkaları için önemini kavramakta güçlük çeker. Yalan söyler, gerçek dışı hikâyeler...

Narsisistik Yapıda Duyguların İnkarı ve Basıtırılması

Narsisistik Yapıda Duyguların İnkarı ve Basıtırılması

Nesnelliğin, aklın ve sevginin karşısında yer alma, yoğun başarı ve güç hırsı, büyüklenmeci fanteziler, bastırılmış aşağılık duygusu, dış görünüş hayranlığına aşırı bağımlılık ve duyguların inkârının...

Nevroz ve Narsisistik Yapı

Nevroz ve Narsisistik Yapı

Bir kişinin genellikle nedenini bilmediği ya da çok az bildiği iç ruhsal çatışmalar ile birlikte, toplumsal yaşama uymak için gösterdiği çabalardan kaynaklanan ve hiçbir fiziksel nedeni olmayan ciddi...

Narsisistik Yapıda Duygu ve Empati Eksikliği

Narsisistik Yapıda Duygu ve Empati Eksikliği

Narsisistik yapı ve borderline yapı, yapışma ve uzaklaşmanın dansını içeren “sınır durumlar” olarak bilinir. “Yapışma” eğiliminin ön planda olduğu borderline yapıda kendilik bozulmaya ve dağılmaya...

Narsisistik Kişilik

Narsisistik Kişilik

Bir ötekinin, yani nesnenin yaşadıklarına, duygularına, düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz ve duyarsız kalan, sürekli olarak kendini ön plana çıkarmak isteyen, empatinin kitabını yazsa da gerçekten...

En İyi Terapistim Ben

En İyi Terapistim Ben

Ruhsal ve bedensel sıkıntıları olan bir insanla sağlıklı bir insan arasındaki en büyük farklardan biri; sağlıklı insanın geleceğin korkularını ve geçmişin yükünü taşımadan, içinde bulunduğu anda...

En İyi Terapistim Ben : Kendini Tanı

En İyi Terapistim Ben : Kendini Tanı

“Kendini tanı” der Socrates... Kendini tanı ve kendine ilk önce sen yardım et manasında duymak gerekir bu sözü... Çünkü ruhsal sorunların bilimsel yollarla tedavisi olan psikoterapiye ihtiyaç...

Terapötik İlişkinin Şifa Veren Gücü

Terapötik İlişkinin Şifa Veren Gücü

Psikoterapi, kişinin kendisini bir bütün olarak algılamasını, hayatının sorumluluğunu almasını ve kendini gerçekleştirmesini hedefler. Çünkü insan kendini güçlü bir kişilik yapacak ve öz algısını...