Cem KEÇE - ANKARA
Cem KEÇE - İSTANBUL

Psikoterapistlik Ayrı Bir Meslek Dalıdır ve Psikoterapi Tıbbi Bir Müdahale Değildir!

Psikoterapistlik Ayrı Bir Meslek Dalıdır ve Psikoterapi Tıbbi Bir Müdahale Değildir!


Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması olan RUH SAĞLIĞI YASASI TASLAĞI tartışmaya açıldı. Bu taslakta eksik olan en önemli konu "psikoterapistlik" mesleğinin ayrı bir meslek örgütü olduğunun vurgulanmamasıdır. Fazlalık olan şey ise "psikoterapi"nin tıbbi bir müdahale kabul edilmesidir. Biz Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) ve Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) olarak bu iki konuya dikkat çekmek istiyoruz ve aşağıdaki deklarasyonumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Cem KEÇE'ye Soru Sor

1- Psikoterapi, psikoloji veya psikiyatri uzmanlık alanının dışında ayrı bir disiplindir. Psikoterapi yapma bilim ve sanatı “ayrı bir meslek dalı” olmalıdır.

2- Psikoterapi “tıbbi bir müdahale” değildir, psikolojik bir tedavidir.

3- Psikiyatri hekimleri, aile hekimleri ve pratisyen hekimler, psikologlar, klinik psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, aile danışmanları, psikiyatri klinik hemşireleri, uzman psikiyatri hemşireleri, çocuk gelişimcileri, özel eğitim öğretmenleri gibi ruh sağlığı profesyonelleri, lisans eğitimlerinin üstüne,“uluslararası standartlarda psikoterapi eğitimi”, “süpervizyon” ve “psikoterapi” aldıktan ve belli sayıda terapi yapmış olduktan sonra “psikoterapist” olabilirler ve bir psikiyatri hekiminin gözetiminde olmadan mesleklerini icra edebilirler.

4- Psikiyatri, psikoloji veya psikolojik danışma eğitimlerinin müfredatı, güncel anlamda gelişen ve bağımsız bir disiplin olan psikoterapi uygulamaları için yeterli değildir. Bu nedenle psikoterapi bilimine üniversitelerimizde “Psikoterapi Ana Bilim Dalı” adı altında ayrı bir bilim dalı olarak yer verilmelidir.

5- Ülkemizde psikoterapi uygulamalarının hukuki temelleri yetersizdir, bir an önce yasal bir zemine kavuşturulmalıdır.

6- Türkiye Psikoterapistler Birliği (TPB) kurulmalıdır.

7- Psikoterapistlik uygulama sertifikası en fazla 3 yıl olmalıdır. 3 yılın sonunda; (a) etik ve ahlaki olarak bir suç işlemeyen, (b) ulusal veya uluslararası bir psikoterapi kongresine katılan ve (c) psikoterapistlik mesleğini bir ofiste icra ettiğini belgeleyen herkesin sertifikası tekrar 3 yıllık olarak güncellenmelidir.

8- Psikoterapi uygulamaları “multi-disipliner” bir çalışmayı gerekli kılar. Bu nedenle disiplinler arası bir kavga yerine uyumlu çalışmayı esas alır.

9- Psikoterapi mesleğinin, cinsel terapi, evlilik terapisi, aile terapisi, grup terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi alt uzmanlık alanları olmalıdır.

10- Ruh sağlığı hizmetleri hiçbir sağlık sigortasında kapsam dışı tutulamaz. Ruh sağlığına SGK güvencesi getirilmelidir. Önleyici ve iyileştirici ruh sağlığı hizmetlerinin ve psikoterapi seanslarının sağlık sigortası kapsamına alınmasını gerekir.

11- Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kamu hizmeti veren “Aile Sağlığı Merkezleri”nde “Aile Danışmanları”da yasal olarak görevlendirilmeli ve “Aile Hekimleri”ile “Aile Danışmanları” birlikte çalışmalıdır

Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) Yönetim Kurulu - Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Yönetim Kurulu

www.psikoder.org.tr - www.cised.org.tr


Etiketler

get_results("SELECT t.tag FROM habertag_tr t INNER JOIN habertag2hbr_tr pt ON t.id = pt.tagid Where pt.haberid = '$HP_HaberID'")) { foreach ( $HP_HaberEtiketler as $HP_HaberEtiket) { $HP_HEtiket = stripslashes($HP_HaberEtiket->tag); ?>

Yorumlar