Cem KEÇE - ANKARA
Cem KEÇE - İSTANBUL

Geleceğimiz Kadınların Elinde!

Geleceğimiz Kadınların Elinde!


Bu yıl Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında tema olarak daha iyi bir dünya için cinsiyet dengesi vurgulanarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve sürdürmek için ortak eylem ve ortak sorumluluğun öneminin altı çiziliyor. Bu anlamda Dünya Kadınlar Günü, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutlayan, aynı zamanda cinsiyet dengesinin sağlanmasını hızlandırmak için harekete geçme çağrısına işaret eden önemli bir gündür, çünkü geleceğimiz kadınların elindedir.

Cem KEÇE'ye Soru Sor

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kadınlar Günü kadın hakları hareketinde önemli bir yere sahiptir. 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin’in, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisi kabul edildi. Dünya Kadınlar Günü, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması amacıyla 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilene kadar sosyalist hareket ve komünist ülkeler tarafından Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlandı. Türkiye'de de ilk kez 1921 yılında kutlanmaya başlandı. Bugün, Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatilken, bazı ülkelerde protesto günüdür, bazı ülkelerde ise tamamen görmezden gelinmektedir.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Günümüzde yılın her günü bir şey günü olarak kutlanması, gerçekten önem taşıyan günlerin göz ardı edilmemesine yol açıyor. Bu önemli günlerden biri olan Dünya Kadınlar Günü, diğer günlerin pek çoğunun aksine, kutlama ya da eğlenme amacı değil, farkındalık yaratma ve dikkat çekme amacı taşıyor. 8 Mart 1857 tarihinde New York’ta bir tekstil fabrikasında 40 bin işçinin daha iyi çalışma koşulları için yaptığı grevde polisin işçileri fabrikaya kilitlemesinden sonra çıkan yangında ölen 129 kadın işçinin anısına ithaf edilen ve kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma savaşını temsil eden Dünya Kadınlar Günü, her geçen gün daha fazla kadının cinsel taciz, tecavüz, şiddet ve cinayet kurbanı olduğu ülkemiz için ayrı bir öneme sahip. Kadınların cinsel taciz, tecavüz, şiddet ve cinayet hedefi olmaktan kurtarılması için elbette tek bir gün yeterli değildir, bunun için topyekûn bir toplumsal mücadele gereklidir. Dünya Kadınlar Günü de bu anlamda ülkemizde kadınların sorunlarına yönelik eylem planlarının hazırlanması ve harekete geçilmesi için bir başlangıç noktası ve bir tetikleyici olması açısından önemlidir. Tartışmasız bir insanlık hakkı olan cinsiyet eşitliğinin sağlanması toplumların ve ekonomilerin gelişmesi için esastır. Kadınların eşitlik mücadelesinin hikayesi tek bir feministe ya da herhangi bir kuruluşa değil, insan haklarını önemseyen kadın-erkek herkesin ortak çabalarına aittir.

DÜNYAYI ANCAK KADIN VE SEVGİ GÜZELLEŞTİREBİLİR...

Dünyayı ancak KADIN ve SEVGİ güzelleştirebilir. Kadın varsa sevgi, sevgi varsa kadın sonsuzluktan ibarettir. Bu nedenle kadınlar değişirse dünya değişir. Kadınlar geleceğimizdir; ya kadınların mutlu olduğu ve mutlu ettiği bir dünyada yaşayacağız ya da kadınların mutsuz olduğu ve mutsuz ettiği bir dünyada yaşayacağız! Geleceğimiz kadınların elinde! Kadın güzelliktir ve dünya da erkeklerin karanlık taraflarına terk edilemeyecek kadar güzel bir yerdir, başka bir dünya da yok. Yaşasın kadınlarımız. Yaşasın ki var olsun yarınlarımız!

CİNSİYET AYRIMCILIĞI ŞİDDETİ DOĞURUR...

Cinsiyet ayrımcılığını reddeden bir anlayış geliştirilmedikçe, kadınlara yönelik şiddet artarak devam etme riski taşır. Kadınlara karşı şiddeti sadece kadının yasal haklarını teminat altına alarak ve istismarcıları cezalandırarak ortadan kaldırmak mümkün değildir. Yasal düzenlemeler önemli ve gereklidir ancak yasalarla sınırlı kalmak bataklığı kurutmadan sivrisinekleri öldürmeye çalışmak gibidir. Bataklığı kurutabilmek emek isteyen, çaba isteyen, toplumun bütün katmanlarını içine alan uzun vadeli stratejilerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Kadına yönelik şiddeti doğuran temel unsurun cinsiyet ayrımcılığı olduğu gerçeği göz önünde tutulmalıdır. Eğitim ve öğretimin ilk evrelerinden itibaren her düzeyde toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmaya yönelik programlar düzenlenmeli, cinsel eğitim ve evlilik ehliyetinin alınması zorunlu kılınması, medyanın bu konudaki farkındalığı ve etkinliği arttırılmalı, toplumsal bilinç düzeyi geliştirilmelidir. Anasınıflarından başlayarak toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına duyarlı eğitim programları desteklenmeli, her iki cinsin de benimseyeceği ve içselleştireceği uygulamalar ortaya konmalıdır. İstismarcı davranışlara dayanak oluşturan inanç ve tutumlar üzerinde durulmalıdır. Kişiler, insanlar arası ilişkiler konusunda eğitilmeli, toplum kadın erkek eşitliği konusunda bilinçlendirilmeli, kadına saygı kavramı işlenmelidir. Ayrıca şiddet gören kadınlara sığınacak yerler ve kriz anlarında yardım sağlanmalı, danışmanlık hizmetleri verilmeli, saldırgan erkekler tedavi almaya teşvik edilmelidir. Kadına karşı şiddetin tepki duyulması gereken bir boyut kazanması, kadınlar ancak toplumun eşit statüdeki üyeleri olarak yerlerini kazandıklarında mümkün olacaktır. Sonuç olarak, cinsiyet ayrımcılığını reddeden bir anlayış geliştirilmedikçe, kadınlara yönelik şiddet bitmeyecektir.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU, MUTLU VE AŞK DOLU OLSUN...

Annelerimizin, eşlerimizin, sevgililerimizin, kızlarımızın ve dünya üzerinde gördüğümüz her şeyin; sevginin, barışın, huzurun, birlik ve beraberliğin mimarı olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu, mutlu ve aşk dolu olsun...


Etiketler

get_results("SELECT t.tag FROM habertag_tr t INNER JOIN habertag2hbr_tr pt ON t.id = pt.tagid Where pt.haberid = '$HP_HaberID'")) { foreach ( $HP_HaberEtiketler as $HP_HaberEtiket) { $HP_HEtiket = stripslashes($HP_HaberEtiket->tag); ?>

Yorumlar